Skin Protect Spray/Sårspray

450,00 kr

Sårsprayen är ett milt desinfektionsmedel som används både på sår och som förebyggande behandling vid sårinfektioner. Baserad på växterna salvia, ringblomma och trollhassel som verkar inflammationshämmande och samman-dragande. Sprayen innehåller också perubalsam som har en antibakteriell verkan och stimulerar nybildning av vävnad.

Produktstorlek: 500 ml.

Artikelnr: 3040 Kategori:

Beskrivning

Sprayskydd för sårvård på hästar

Ingredienser: Dexpanthenol, växtbaserade aktiva substanskomplex bl a från salviablad, ringblommor, trollhassel och timjanolja.

Bruksanvisning: Spraya Dr. Schaette´s Skin Protect Spray på de stressade hudområdena med ca 1–3 pumpstötar. Upprepa flera gånger om dagen om möjligt. Skaka sprayflaskan före användning. Förvaras svalt, på väl ventilerad plats, skyddat från ljus och utom räckhåll för barn.

VARNING: Produkten innehåller isopropanol som lösningsagent. Brandfarlig vätska och ånga. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.

Vid kontakt med ögonen: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Sök läkarhjälp vid obehag.