Hovspray

250,00 kr

Denna produkt används effektivt vid ball- och krontramp, strålröta och hovbölder. Hovsprayen tränger djupt in och torkar snabbt. Rengör problemområdet, spraya därefter med hovspray för att desinficera. Kan upprepas för att få maximal effekt.

Produktstorlek: 240 ml.

Artikelnr: 3026 Kategori:

Beskrivning

Lösning att applicera på hovarna

Ingredienser: Växtbaserade aktiva substanskomplex bl a från kamomill- blommor, ringblommor, ekbark, perubalsam och lärkkåda.

Bruksanvisning: Rengör sårytorna noggrant, skär bort vid behov och spraya ordentligt med Dr. Schaette’s Hoof Spray. Upprepa proceduren dagligen. I djupare områden kan en bomullstuss eller svabb, indränkt med Dr. Schaette’s Hoof Spray, pressas in och lämnas att sitta kvar där i 24 timmar. Skaka sprayflaskan före användning. Förvaras svalt, skyddat från ljus och utom räckhåll för barn.

VARNING: Produkten innehåller isopropanol som lösningsagent. Brandfarlig vätska och ånga. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.

Vid kontakt med ögonen: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Sök läkarhjälp vid obehag.

Är fantastisk för hovar som står blött! Sprayen är utmärkt i kombination med Dr. Schaette’s sårsalva och sårspray.